Ilmalan Aura

147 elementtiä, 4110 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Julkisivuelementit (Weatherboard sääsuojauksella)

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 111 tonnia CO2-ekv. Se sitoo päästöjä 793 423 ajokilometrin verran.