IKH Areena, Kauhajoki

115 elementtiä, 5393m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Rakennelaskelmat
  • Vesikattoelementit
  • Elementtiasennus

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 174,7 tonnia CO2-ekv. Se sitoo päästöjä 362 henkilön edestakaisen Münchenin lentomatkan verran.