Hjalmarinraitti, Jyväskylä

140 elementtiä, 1716 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Rakennelaskelmat
  • Tukielementit
  • Vesikattoelementit
  • Elementtiasennus

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 48,8 tonnia CO2-ekv. Se vastaa 83,5 henkilön edestakaisen Münchenin lentomatkan päästöjen sitomista.