Herttoniemen Ankkuri

70 elementtiä, 3390 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Rakennelaskelmat
  • Vesikattoelementit
  • Elementtiasennus

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 109,8 tonnia CO2-ekv. Se sitoo päästöjä 784 846 ajokilometrin verran.