Harjulan koulu ja päiväkoti

222 elementtiä, 3759 m2

Toimitussisältö

  • Kattoelementit
  • Tukielementit
  • Palokatkot

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 85,5 tonnia CO2-ekv. Se sitoo päästöjä 581 237 kilometrin autoilujen verran.