Gondolitie, Levi

241 elementtiä, 3288 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Terassin vesikattoelementit
  • Ulkoseinäelementit
  • Terassin ja parvekkeen lattia ja seinä- elementit
  • HVS- ja osastoivat elementit
  • Kantavat väliseinäelementit

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 118,8 tonnia CO2-ekv. Se sitoo päästöjä 25 287 sähkösaunan lämmityskerran verran.