Atria Nurmo

965 elementtiä, 23735 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Rakennelaskelmat
  • Vesikattoelementit
  • Elementtiasennus

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 769 tonnia CO2-ekv. Se sitoo päästöjä 1 593 henkilön edestakaisen Münchenin lentomatkan verran.