APC Hotelli Helsinki-Vantaa

71 elementtiä, 1850 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Rakennelaskelmat
  • Vesikattoelementit
  • Elementtiasennus

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 59,9 tonnia CO2-ekv. Se sitoo päästöjä 12 750 sähkösaunan lämmityskerran verran.